Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2023 15:12 (Üye) Soru : Hizmet işletmelerinde defter tutma hadlerine bakılırken gider kalemleri dikkate alınıyor mu ? SSK maaş ve prim giderleri tutma hadlerinin hesaplanmasından dikkate alınır mı? Yok sa sadece iş hasılatı açısından mı değerlendirilecektir.

Cevap : Satışlar için sadece faaliyet ile ilgili hasılat dikkate alınır. Taşıt alım satımları ve SSK maaş ve prim giderleri dikkate alınmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.