Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2023 14:50 (Üye) Soru : Merhabalar, yiyecek ve içecek ÖKC fişlerini hem serbest meslek grubunda(avukat, doktor, diş hekimi vs) ve hem de ticari işletmelerde(bilanço ve 2.sınıf) yanında işçi çalıştırsın ya da çalıştırmasın gider gösterip KDV'si indirim konusu yapılabilir mi ? İyi çalışmalar.

Cevap : KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yapılamaz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.