Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.01.2024 11:22 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, 2024 yılında SGDP kapsamındaki Bordrolu Şirket Muhasebe Müdürümüze Aylık Brüt ücretine ilaveten Brüt ücretinin %20 si kadar aylık kasa tazminatı ödemek İstiyoruz. Bu ödemeyi SGDP kesintisine tabi tutmadan sadece Gelir V.ve Damga V. keserek ödeyebiliriz değilmi? Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : Kasa Tazminatının, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile prime esas kazanca dahil olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bordroya dahil edilen kasa tazminatı, prime esas kazanca dahil olmadığından, üzerinden SGK primi kesilmeyecektir. “MADDE 80- (Değişik: 17/4/2008-5754/47 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. … b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, … prime esas kazanca tabi tutulmaz. “
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.