Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2023 11:57 (Üye) Soru : kolay gelsin son çıkan torba yasadaki bu metni anlayamadım ne demek istiyor beyanname yi verdikten sonra ödeme yapılıyor. ödeme yapılmaz ise geriye doğru düzeltme mi yapacağız. İadelerde ödeme yapılmaz ise iadeyi yapmıyordu gerçekten bundan bir şey anlamadım Biraz açıklayabilirseniz sevinirim iyi çalışmalar KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; 7491 SK MADDE 30- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "ç) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi," AÇIKLAMA: 2 Nolu KDV beyanı ile beyan edilen verginin ödenmesi halinde 1 Nolu KDV beyannamesinden indirilecek. KDV’de indirimi düzenleyen 29 uncu maddeye eklenen hüküm ile, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin hesaplanan KDV’den indirim konusu yapılabilecektir. YÜRÜRLÜK : 01/01/2024 7491 SK MADDE 31- 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "indirim hakkını" ibaresi "indirim veya iade hakkını", "indirim hakkı" ibaresi "indirim veya iade hakkı" şeklinde değiştirilmiştir.

Cevap : 2 Nolu KDV ile tahakkuk eden vergi ÖDENMESİ HALİNDE 1 NOLU KDV beyannamesinden İNDİRİLİR. Ödeme yapılmaz ise İndirilmez .Ödeme ne zaman yapılır ise o zaman indirilir. İndirilmeyen KDV 190 hesap da yer alır. Düzelteme yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.