Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2024 11:16 (Üye) Soru : Sayın yetkili, 2 mali müşavir adi ortaklık kuruluşu yapmak istiyoruz. Özel ünvan belirleyerek devam edebilir miyiz? Yoksa Adi Ortakların ad ve soyadları zorunlu mudur? Örneğin; ...... Mali müşavirlik adi ortaklığı dersek uygun oluyor mu? yoksa Örneğin; Ali Öz ve Veli Öz Adi ortaklığı mı olmalı?

Cevap : Örneğin; ".........Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Adi Ortaklığı" şeklinde unvan olması zorunludur. ........Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Adi Ortaklığı unvanın ön bölüme istediğiniz kelimeleri veya isimler yazılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.