Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2024 14:29 (Üye) Soru : Merhaba tüzel kişilikte yemek kartı kullanılmaktadır (sodexo)şirket ortaklarınada bu kart verilebilirmi ?şirket ortakları huzur hakkı almaktadır verilebilirse bordrodaki brüt tutarına eklenmesi gerekirmi ?

Cevap : Yemekyardımı çalışanlara verilmektedir. işverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinin tamamının, istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. İstisna kapsamındaki yemek bedeli ödemeleri vergi matrahına dahil edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.