Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.01.2024 08:10 (Üye) Soru : 2023 YILINDAN İTİBAREN KUMİ TFRS UYGULAMAK ZORUNLU MU?

Cevap : Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 16 Ocak 2023 tarih ve 32075 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede KÜMİ FRS Standardı yayınlanmıştır. Bu Karar kapsamında, 1/1/2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere KÜMİ FRS Raporlaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir. KÜMİ FRS'nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini aşan gerçek ve tüzel kişi tacirler müteakip raporlama döneminde küçük işletme olarak değerlendirilir: • Aktif toplamı 3.5 milyon ve üstü Türk Lirası. • Yıllık net satış hasılatı 7 milyon ve üstü Türk Lirası. • Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü. • Birinci fıkrada belirtilen ölçütleri sağlamayan gerçek ve tüzel kişi tacirler bu Karar uyarınca mikro işletme olarak değerlendirilir. 2023 Yılında Uygulama Kapsamına girip girilmediğinin belirlenmesi açısından 2022 Vergi Beyannamelerinde beyan edilen Mali Tablolara göre hesaplama yapılacaktır. Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerden, 2023 Yılında Bağımsız Denetim Kapsamı dışına çıkan şirketler 2022 yılındaki Bağımsız Denetimden geçmiş Mali Tabloları dikkate alınarak KÜMİ FRS Kapsamına girip girmediği belirlenecektir. 2023 Yılı içerisinde ara dönem Finansal Tablo Sunmak zorunda olan mükellefler ise KÜMİ FRS Kapsamında Rapor Sunmak zorundadırlar. Raporlama Yapılmaz İse Bir Caza Uygulaması Olmaz. Bu Raporu Bankalar Kredi Kullanan Şirketlerden Talep Edebilecekler . Vergi Uygulamaları İçin Bir Zorunluluk Yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.