Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.01.2024 11:10 (Üye) Soru : Merhaba, Personele Yılbaşı için 1500 TL migros hediye çeki verildi. Bunları bordro'da göstermeli miyiz? Teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevap : Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart” gibi yemek kartları ve yemek çekleri giyim kartları, alışveriş/hediye kartlarının içlerine yüklenen, yemek çekleri ise üzerinde yazılı tutarlar kadar alışveriş yapma imkânı sağlayan bir ödeme aracı olduğu, bu kartların veya yemek çeklerinin, işçilere, gördükleri işe karşılık olmaksızın, belli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak işverenler tarafından yardım amaçlı verildiği ve sadece giyim, yiyecek, yemek erzak vb. gibi kartta veya hamiline yazılmış çekte belirtilen ihtiyaca karşılık alışveriş yapma imkanı sağladığı, dolayısıyla ücret ya da ücret niteliğinde kazanç kavramı içinde yer almadığından, alışveriş/hediye /yemek kartları ile yemek çeklerinin prime esas kazanca dahil edilmemesi gerekmektedir. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun genelge ile yapılmış herhangi bir düzenlemesi yoktur. Ancak 5510 sayılı yasanın 80. Maddesi, İşveren Uygulama Tebliği’nin “Kısmen Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar” başlıklı maddesinin (Ayni Yardımlar) alt başlıklı 7.8-1 maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumunun mütalaaları ile uygulama yürütülmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.