Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.01.2024 12:00 (Üye) Soru : Merhaba, Mükellefimiz 2024 yılında yurt dışı hizmet ihracatı kapsamından keseceği faturadan dolayı KDV iadesi talep edecek. 15.000.000 TL ( OnbeşmilyonTL ) civarında olacak iade için mali müşavirlik sözleşmemiz yeterli midir yoksa firmanın tam tasdik kapmasımında olması gerekmekte midir ? KDV iadesi için tam tasdik sınırları hakkında bilgi alabilir miyim. Teşekkürler.

Cevap : KDV iadesi için SMMM leri yetkisi yok. Nakit ,iade için tam tasdik sözleşmesi olmasa da sadece iade içim YMM ile iade sözleşmesi yapılır ve NAKİT iade YMM raporu ile alınız. MAHSUBEN iadeler için rapor gerekmez. GİB geksis sisteminden mahsup talep edilir. Tam tasdik sınırı diye bir rakam yok. TAM Tasdik için aşağıdaki bilgi notumuzu inceleyiniz. YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TAS¬DİK YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. 30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” başlığı altında; “Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini DİLEDİKLERİ TAKDİRDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİREBİLİRLER.’’ 29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde; “18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler DİLEDİKLERİ takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.” ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın İSTEMELERİ halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.