Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2024 11:02 (Üye) Soru : Merhaba , Seramik ve tercümanlık yapan mükellefim istisna faturası kesecek . Alıcı firma not kısmına '' 6647 Sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA II Çerçeve Antlaşmasının 28/2. maddesi gereğince: 07.09.2022 tarih ve KDV.IPA.CERT.2022/E.694 sayılı KDV İstisnası Sertifikasına istinaden KDV hesaplanmamıştır '' yazılmasını istiyor. Bu istisna faturasını örneğin 9/b gibi bir bildirimde bulunulacak mıyım ? Teşekkürler

Cevap : Seramik ticareti Ticari faaliyettir. Tercümanlık ise serbest meslek faaliyetidir. İki, iş kolu için ayrı ayrı defter tutulur .Serbest meslek için e-smm, ticari faaliyet ise fatura düzenlenir. Bu açıklamalara göre sorunuzu yeniden sorunuz. Çünkü anlaşılmadı
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.