Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2024 13:41 (Üye) Soru : Merhaba, 08.11.2023 tarihinde tescili yayınlanmış bir tasfiye limited şirketimiz var. 01.01.2023-08.11.2023 beyanname ver.süresi 09.11.2023-31.12.2023 beyan süresi nedir alacaklara son çağrı metni 08.12.2023 tasfiye bitiş tarihi ne olur Saygılarımla

Cevap : Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2023 -08/11/2023 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-31/Mart /2024 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. 09.11.2023-31.12.2023 beyan süresi ise normal beyan süresidir. 01-30 /Nisan/ 2024 3 çağrı 1 er hafta aralıklar ile yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.