Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.01.2024 13:23 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, tür değişikliği yaptık 22.12.2023 tarihinde... yeni a.ş. nin sgk şifreleri bugün oluştu... geriye dönük çıkışları vereceğiz. tür değişikliği olduğu için 10 günden fazla geriye dönük işten çıkış-işten giriş işlemlerinden dolayı bir sorun yaşar mıyız. kuruma ayrıca bilgi vermemiz gerekir mi? teşekkürler

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin; -Dördüncü fıkrasına göre, işverenler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile bildirmek zorundadır. Süresinde yapılmaz ise sgk tarafındn ipc kesilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.