Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2024 12:42 (Üye) Soru : Merhaba, Kooperatif yönetim kurulunda müşterek imza yetkisine haiz üye istifa ediyor yerine yenisi seçilecek Genel kurul yapmadan yeni üyeye imza yetkisi verilebilir mi Teşekkürler

Cevap : İstifa eden YK üyesinin yerine Genel Kurulca belirlenmiş Yönetim Kurulu yedek üyelerine sırayla görev teklif edilir, kabul eden göreve gelir ve yeni yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlar. Adaylardan hiçbiri teklifi kabul etmezse olağan üstü genel kurula gidilerek yeni yönetim kurulu seçilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.