Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.01.2024 09:39 (Üye) Soru : Merhaba, e-ticaret işi yapan firmamıza "izaha davet" tebligatı yapılmış. Konusu: 2022 yılında aracı hizmet sağlayıcıları aracılığıyla satış yaparak gelir elde ettiği tespit edilmiş olup, ilgili vergi matrahının beyan edilmediği/eksik beyan edildiğine dair emareler bulunmaktadır. Firmamız ilgili yıl için kurumlar ve kdv'den matrah artırımı yapmıştır. Buna rağmen firmamıza, izaha davet süreci sonucunda; olurda vergi incelemesine/takdir komisyonuna sevki gerçekleşirse, inceleme sonucunda herhangi bir vergi cezası kesilebilirmi?

Cevap : Matrah artırımı yapılan yıllar için de vergi incelemesi yapılır .Ancak; vergi tarhiyatı yapılmaz. Konu hakkında VD veya İnceleme elemanı ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.