Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.01.2024 15:14 (Üye) Soru : Merhaba , 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otomobillerde Amortisman ve Gider Kısıtlaması tebliğ kapsamında , otomobilin satışı durumunda iktisap tarihinden satış tarihine kadar geçen süreçte KKEG olarak hesaplanan , sınırı aşan amortisman tutarının beyannamede indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda araç alımında direk gider yazılan ÖTV ve KDV tutarının sınırı aşan kısmı için de beyanname indirim uygulamasının yapılması mümkünmü dür? ilgili tebiğde bu yönde bir açıklama yapılmamış....

Cevap : Böyle bir indirim olmaz. KKEG ilgili dönemde 690 hesap ile kapatılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.