Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.01.2024 14:55 (Üye) Soru : Merhaba Kıdem tazminatı avansı verilebilinir mi ? verilirse vergisel ve sgk mevzuatı acısından nasıl değerlendirmeliyiz , hesap planında hangi hesapta takip etmeliyiz , teşekkürler , SMMM Gonca İPEK

Cevap : Kıdem tazminatını almaya hak kazanacak koşullar iş yasamızda bellidir ve koşulların gerçekleşmesi halinde işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir. Ancak yapılan tanımlamaya göre;İşçi aynı işveren yanında çalışmaya devam ederken işveren tarafından işçiye ödenen kıdem tazminatı avans niteliğinde olup bu ödeme “kıdem avansı” olarak nitelendirilmektedir.Çeşitli nedenlere dayalı olarak, taraflarca, yürürlükte bulunan iş sözleşmesi feshedilmeden, işveren tarafından, çalışana kıdem tazminatı adı altında ödemeler yapılabilmektedir. Bu ödemeler Yargıtay tarafından, çok uzun bir zamandan bu yana kıdem tazminatı avansı olarak kabul edilmektedir. Konuya ilişkin 27.12.1985 tarih ve E.1984/9-417, K.1985/1188 sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında kıdem tazminatı avansı ifadesine yer verilmiştir. işçinin fiilen çalışmaya devam eder iken kıdem avansının verilmesi SGK’sının bulunması hem muvazaalı bir işlem olacak hem de Sosyal Güvenlik Kanununa aykırılık teşkil edecektir. Bu durum yargıtayda iki türlü de tanım bulmuştur. Hem prime tabi hem değil pekçok örnek mevcut. Yaygın görüş kişi kıdemi hak edecek yasal prosedüre sahipsa kıdem avansı prime tabi değil aksi durumda yapılan ödeme ücrettir ve prime tabidir demektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.