Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2024 11:56 (Üye) Soru : Merhaba , işçinin çıkışı nakil olarak değilde ; 03 kod istifa olarak yapılmış.Ancak hemen akabinde aynı işverene ait başka şirkete geçerek çalışmaya devam ediyor.Aradan 1 yıl geçtğinden kodda değişiklik yapamıyoruz.Çıkışı nakil olarak yapılsaydı ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu varmıydı ? İkincisi şuan kıdem ve ihbar süresi hesaplarken ilk işyeri giriş tarihlerini bazalmamızda sakınca varmıdır ? Teşekkürler

Cevap : İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin ulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir İş sözleşmesinin esaslı maddelerinde meydana gelen değişiklik tazminata tabidir. Aynı işverene bağlı farklı işyerinde yapılan çalışmalar birleştirilerek tazminat hesaplaması yapılabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.