Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2024 15:49 (Üye) Soru : Belediye bağlı iktisadi işletme dönem içinde giderlerini düştükten sonra kalan gelirini bağlı bulunan belediye banka hesaplana göndermektedir..Dönem sonunda ticari kazanç üzerinden kurumlar vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra iktisadi işletmenin karı 570 dönem karı hesabına virman yapılıyor.570 muhasebe kayıtlarında görünen kar iktisadi işletmede kayden bulunup gerçekte bulunmayan bir kardır.Bu kar bağlı bulunan belediye hesabına virman yapılırken stopaj uygulanacak mı ? yada 570 duran bu bakiyeler bağlı bulunan belediyesi cari hesaplarına virmanlayabilir miyiz ?

Cevap : Kayden diye kavram olmaz. Kar Banka aracılığı ile ilgili İktisadi işletmenin Banka hesabından Belediye hesabına gönderilir. Stopaj olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.