Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.01.2024 09:25 (Üye) Soru : Merhabalar, Enf düzeltmesi genel tebliğinde Faiz, kira ve benzeri mahiyette kazancı olanlar MADDE 49-(1) Yatırım amaçlı olarak iktisap edilen menkul ve/veya gayrimenkullerin satışından veya kiralanmasından kaynaklanan kazancın bulunması ilave faaliyet kapsamında değerlendirilmez. Aynı şekilde, bankadaki mevduat hesabından kaynaklı faiz geliri, işletmedeki yabancı paraların değerlemesinden kaynaklı kambiyo geliri, menkul kıymetlerden kaynaklı gelir gibi kazançların bulunması da ilave faaliyet kapsamında değerlendirilmez. Bu nedenle, söz konusu kazançları da bulunan mükelleflerin bu durumları 213 sayılı Kanunun 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi hükmü gereğince enflasyon düzeltmesi yapmalarına engel teşkil etmeyecektir. (2) Gayrimenkul/menkul alım-satımı ve kiralama faaliyeti ile menkul kıymet alım-satımının; söz konusu iktisadi kıymetlerin ticareti ve/veya kiralanmasıyla uğraşan işletme vasfına haiz olunmasını sağlayacak/neden olacak mahiyette olması halinde, mezkûr bent kapsamında enflasyon düzeltmesi yapılması mümkün değildir. Bu şekilde bir madde var Sormak istediğim konu şu Müşterim sadece gayrimenkul alım satım ve kiralama faaliyeti yapıyor. Bu durumda enf düzeltmesi yapmak zorunda mı Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim İyi çalışmalar

Cevap : Bilanço esasına tabi TÜM mükellefler Enflasyon düzeltesi yapacaktır. Sizin müşterinizde Bilançodaki Parasal olmayan değerler için düzeltme yapacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.