Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.01.2024 16:58 (Üye) Soru : Merhabalar bir A.Ş. olan iç denetim şirketinde YK üyesi olarak çalışıyorum, çalıştığım şirkette SMMM ruhsatlı kimse bulunmuyor. Bende Bağkurluyum. Yakın zamanda SMMM ruhsatımı aldım ancak beyanname hiç imzalamadım ve muhasebecilik yapmıyorum ancak geçmişte ruhsatı almadan önce çalıştığım yerde vergi denetçisi olarak 12 yıl çalışmış ve YMM ofisinde tecrübe edinmiştim. YMM sınavına başvurabilmek için gerekli olan 10 yıllık sürecim bu iç denetim şirketinde SMMM unvanımı kullanmadan YK üyesi olarak çalışacağım 10 yıllık süreçte dikkate alınıyor mu ? Dikkate alınmıyorsa aynı zamanda bu 10 yıllık sürecinde başlaması için ne yapmalıyım ?

Cevap : YMM sınavına girebilmek için 3568 sayılı kanun 9.maddesi aşağıdaki gibi tanımlamıştır .Ticari şirket (iç denetim şirketi Ticari şirket dir) de bağ- kurlu olmanız halinde burada geçen süre hesaplamada dikkate alınmaz. Yeminli Malî Müşavir Olabilmenin Özel Şartları Madde 9 Yeminli malî müşavir olabilmek için: a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak, b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, Şartları aranır. Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.