Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.01.2024 09:07 (Üye) Soru : Şirket 2020 yılında bir kısmını kredi kullanarak,258 yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip ettiği bina yatırımını 252 hesaba alarak aktifleştirmiştir.Krediye ait toplam faiz giderlerinin hepsi aynı yıl finansman gideri olarak bina maliyetine atılmıştır.Bu bina 2021 yılında 32.madde kapsamında ve 2022 yılında 298 Ç KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEME işlemine tabi tutulmuştur.Fakat finansman gideri yeniden değerleme tutarından muaf tutulmuştur.31.12.2023 sonunda enflasyon düzeltmesi yapılırken en son yeniden değerleme yapılan 31.12.2022 tarihine gidilecektir.Yeniden değerlemeye tabi tutulmayan finansman gideri için enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmekte midir?Yapılacaksa REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ nasıl hesaplanacaktır.?

Cevap : 31/12/2023 tarihindeki bilançoda bulunan Parasal olmayan değerler için enflasyon düzeltmesi yapılması zorunludur. REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ; Toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait Yİ-ÜFE artış oranının hesap dönemine ait ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi sonucunda belirlenen oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutarın, maliyet veya alış bedelinden düşülmesi suretiyle hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.