Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.01.2024 13:17 (Üye) Soru : sermaye arttırımı yapılacak limited şirkette (kuruluş eski) sermayenin ödendiğini belgeleyen defterler mevcut değil bu durumda eski sermayenin ödendiğine dair düzenlenecek smm raporunda nasıl bir izahat verilmelidir.rapor nasıl düzenlenmelidir.teşekkür ederim.........

Cevap : Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne sermayenin artırıldığı yıla ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi verilmesi yeterli olacağı görüşündeyiz. Zamanaşımına uğramamış yıllara ait bilgilerin yazılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.