Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2024 11:48 (Üye) Soru : Merhaba üstatlar benim sorum işverenin çalışanına yaptırmış ve ödemiş olduğu özel sağlık sigortasının bordroda nasıl gösterileceği ile ilgili toplam ödenen primin on ikiye bölünüp her ay mı eklenmesi yoksa peşin ödenmiş ise ödendiği aya hepsini mi eklemeli yada taksit ile ödenmiş ise örneğin altı taksit olarak diyelim aylık ödenen taksit tutarı kadar mı bordroya eklemek daha doğrudur. Cevap için teşekkür ederim.

Cevap : Gelir Vergisi Kanununun 63/3’üncü maddesine göre, sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler indirim konusu yapılmaktadır. İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Ücretlinin ödemiş olduğu şahıs/hayat sigorta primlerinin ücret matrahından indirilebilmesi için; Şahıs sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primlerinin, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması, Sigorta şirketinin Türkiye'de kâin ve merkezinin Türkiye'de olması, Sigorta mukavelesinin bu nitelikteki şirketlerle yapılması, Sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmesi, Mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücretin safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.