Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2024 17:36 (Üye) Soru : Muhterem Danışmanımız : kat karşılığı inşaattan dolayı , müteahhit tarafından kendisine 20 daire verilen kişiye Gelir vergisi mükellefiyeti açtım. Bu mükellefimiz aynı zamanda yetki belgesi olmadan arsa alım satımı da yapmaya başladı. Ekim 2023 ' te 1.000.000 TL almış olduğu arsayı şimdi 1,200,000 TL satmış durumdadır. Arsa alındığında mükellef olmayan bir kişiden noter satış sözleşmesi ile alınmıştı. SUALİM : 1- alış değeri ile satış değeri arasındaki fark olan 200,000 TL'na mı kdv uygulanacak 2- yoksa satış değeri olan 1,200,000 TL'nin tamamı üzerinden mi kdv uygulanacak 3- Tapuda satış değeri 1,200,000 TL olduğu için, tapu değerinin üzerine artı kdv mi yapmalıyız yoksa iç yüzde ile kdv mi ayırmalıyız. 4 - kdv oranı ne olmalıdır? 5- Yoksa bunların hiçbiri yapılmayacak, fatura da düzenlenmeyecek, doğrudan gelir vergisi Beyannamesinde mi beyan edilmelidir ? Destek ve sağladığınız fayda için teşekkür ederim.

Cevap : 1-2)-GAYRİMENKUL ALIM SATIMI BİLGİ NOTU (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 20 150 metre karenin altındaki konutlar için % 10 KDV hesaplanır) ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI İÇİN % 10 KDV HESAPLANIR. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. 3-4)-G.Menkul satışlarında KDV iç yüzde ile hesaplanmaz Satış bedeli +KDV olur. KDV oranları yukarıda belirtildi. 5)-Satışlar için Fatura düzenlenir. Elde edilen kazanç Ticari kazançtır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.