Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.01.2024 13:54 (Üye) Soru : İTHALTTA GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINDA GÖZETİM TUTARI DAHİL OLARAK HESAPLANAN GÜMRÜK VERGİSİ ÖTV, İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ NE İSABET EDEN KDV VE GÜMRÜK BEYANNAMESİ ÜZERİNDE ( DEPO GİD. BANKA MASRAFI VE DİĞER OLARAK KDV MATRAHINA DAHİL OLAN BU TUTARALARIN TOPLAMINA İSABET EDEN KDV Yİ AYIRARAK İNDİRİM KONUSU YAPMAMIZ DOĞRU MUDUR? TEŞEKKÜRLER.

Cevap : AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTUNU İNCELEYİNİZ. İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA KARAR VE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ UYARINCA, RE’SEN VEYA ŞİKÂYETE BAĞLI OLARAK, AĞIRLIKLI OLARAK, İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİN BELLİ BİR FİYATIN ALTINDA OLMASI HALİNDE BAKANLIKTAN GÖZETİM BELGESİ ALINMASI GEREKMEKTE VE İTHALAT İŞLEMLERİ İZLENMEKTEDİR. GÖZETİM BELGESİ GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİNDE İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNCE ARANMAKTA VE BU BELGE OLMADAN EŞYANIN İTHALİ MÜMKÜN OLMAMAKTADIR. ÇOĞU ZAMAN GÖZETİM BELGESİ ALINMASINDAKİ ZORLUKLAR VE SÜRECİN UZAMASI NEDENLERİYLE EŞYANIN GERÇEK BEDELİ DAHA DÜŞÜK OLMASINA RAĞMEN, EŞYA BEDELİNE FİKTİF BİR MALİYET EKLENEBİLMEKTEDİR. 24 KASIM 2023 TARİHLİ VE 32379 SAYILI RESMÎ GAZETE DE YAYIMLANAN 7846 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE; • İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINDA İNDİRİMİ YASAKLANAN KDV: KARARIN 1'NCİ FIKRASINA GÖRE, GÖZETİM UYGULAMASINA TABİ TUTULAN MALLARA İLİŞKİN GÜMRÜK BEYANNAMELERİNDE BEYAN OLUNAN VE TEVSİK EDİLEMEYEN TUTARLAR İLE BU TUTARLAR NEDENİYLE DOĞAN VE KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHINA DÂHİL OLAN HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM, HARÇ VE PAYLAR DOLAYISIYLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYACAK. BUNA GÖRE, - GÖZETİM FARKINA İSABET EDEN KDV, - GÖZETİM UYGULAMASI/FARKI NEDENİYLE DOĞAN VE KDV MATRAHINA DAHİL EDİLEN GÜMRÜK VERGİSİ, İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ, EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİBİ HER TÜRLÜ VERGİLERE İSABET EDEN KDV İNDİRİLEMEYECEK. • İTHALATTA KORUMA UYGULAMALARI KAPSAMINDA İNDİRİMİ YASAKLANAN KDV: KARARIN 2'NCİ FIKRASINA GÖRE, - İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ UYGULANMASI HAKKINDA İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA KORUNMA ÖNLEMİ OLARAK UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ VE/VEYA EK MALİ MÜKELLEFİYETLER DOLAYISIYLA ÖDENEN KDV, - İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI VERGİ VE TELAFİ EDİCİ VERGİLER İLE BU TUTARLAR NEDENİYLE DOĞAN KDV MATRAHINA DÂHİL OLAN HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM, HARÇ VE PAYLAR DOLAYISIYLA ÖDENEN KDV İNDİRİLEMEYECEK. ANILAN İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYAN KATMA DEĞER VERGİLERİ İSE; İTHAL EDİLEN EŞYANIN MALİYETİNE DAHİL EDİLECEKTİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.