Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.01.2024 10:39 (Üye) Soru : iyi günler işçi ye ödenen günlük yol parası ile ilgili bilgi almak istiyorum günlük ne kadar hem ssk ve gelir vergisinden muaf mıdır

Cevap : GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 324) (2) 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;… ç) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL … olarak tespit edilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.