Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.01.2024 17:15 (Üye) Soru : Merhaba 30.12.2023 de tasfiye girişi tescil edilen şirketin kıst kurumlar beyanı nasıl ve ne zaman verilir. Teşekkür ederim.

Cevap : Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2023 -30/12/2023 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-30/Nisan /2024 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.