Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.01.2024 14:14 (Üye) Soru : Merhaba, 4/a sigortalısı olarak Adi Komandit şirketinde olan bir çalışanın , bu şirkette Komanditer olarak katılması sonucu halen sigortalı olarak çalışmaya devam edebilir mi? Komandite ortak olsa idi çalışamayacağı kesindi. Komanditer ortak olduğu için çalışabilir mi? Emin olamadım.

Cevap : 5510 sayılı kanunla adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının sigortalılığı vergi mükellefiyetinin başlangıç tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde vergi daireleri tarafından SGK'ya bildirilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.