Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.01.2024 17:41 (Üye) Soru : Merhaba, serbest meslekte erbabında 5 kişiden az çalışanda da maaş ödemesini bankadan yapma zorunluluğu var mıdır?

Cevap : 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Tebliğin “4.1. Kapsam ve Tutar” bölümünde, “Tevsik zorunluluğu kapsamımla olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda bir kişide olsa 7.000 TL nin üstündeki ödeme Bankadan yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.