Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.01.2024 16:02 (Üye) Soru : 8 Ocak 2024 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin” nde yapılan değişiklik ile KDV tevkifatı yapılması gereken işlemlerin belirlenmesinde dikkate alınan her bir işlem bedelinin alt sınırı 2.000.- TL'den 10.000.- TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan değişiklik 01.02.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla 01.02.2024 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren kısmi tevkifata tabi işlem olarak KDV Uygulama Genel Tebliği'nde sayılan işlemler itibariyle her bir işleme ait bedel KDV dahil 10.000.- TL'nin üzerindeyse ilgili hizmet tevkifata tabi tutulacaktır. İşlem bedeli KDV dahil 10.000.-TL ve altındaysa tevkifat uygulanmayacaktır 10.000 TL ve altındaki faturalara Kdv Tevkifatı uygulanmayacak değil mi? 01.02.2024 tarihinden itibaren Nakliye faturaları dahil olmak üzere

Cevap : Bahsettiğiniz rakamlar Özel fatura düzenlenmesi ile ilgilidir. Tevkifatlı faturalar için değildir. Tevkifatlı faturalar için KDV dahil 2.000 TL uygulaması devam ediyor. Değişiklik olması halinde Web sayfamızda duyurulacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.