Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2024 11:13 (Üye) Soru : Merhaba, Ltd ve A.ş. nin ortak olduğu Adi ortaklık firmamızda Kat karşılığı bir inşaat yapılacaktır. Şantiye Şefi normal şartlarda bağkurlu ancak sgk ya işe girişini yaptık . Part time olarak çalıştırabilir miyiz . Ayda minumum kaç gün çalıştırılmalıdır. Konu ile ilgili bir detay ya da kısıtlama var mıdır ? Teşekkürler.

Cevap : Şantiye şefliğinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı bentlerine tabi yani 4/1-b (BAĞ-KUR) sigortalılığı bulunan mimar ve mühendislere yaptırılması halinde, bu kimselerin ayrıca 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olma zorunluluğu aranmayacak, şantiye şeflerinin birden fazla yapı müteahhidi ile çalışmaları halinde de aynı şekilde işlem yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.