Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2024 12:20 (Üye) Soru : Merhaba, Çatalca Serbest Bölge içerisinde faaliyet gösteren kurumlar ve kdv istisna bir firma enflasyon muhasebesi yapacakmıdır.

Cevap : Serbest Bölgede faaliyet de bulunan Firmalarda 31/12/203 tarihli bilançolarını Enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadır. serbest bölgede faaliyette bulunan ve kazançlarının tamamı istisna kapsamında olan bir mükellef, 2024 yılı bilançosunu düzeltmeye tabi tutacak ve düzeltme sonucu oluşan kazanç tutarını beyannamede istisna olarak göstermek suretiyle matrahtan indirim konusu yapabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.