Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2024 15:08 (Üye) Soru : Soru: Merhaba Üstadım, İhracat E irsaliye düzenledim 31/01/2024 tarihine ancak faturasını 01/02/2024 olarak düzenlemem gerekiyor. İhracat olduğu için sorun olur mu ihracatta istisna var mı ? Cevap:Sayın, Neden sorun olsun .Fatura; İrsaliye tarihinden itibaren 7 gün için düzenlenir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Üstadım cevabınız için teşekkür ederim ancak. İrsaliyenin faturası ay atlamaması gerekiyordu hatırladığım kadarıyla.

Cevap : Fatura düzenlemesinin iç piyasa veya ihracat ile ilgi farklı uygulama olmaz. VUK 231/5. maddesini inceleyiniz. 231/5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami YEDİ GÜN içinde düzenlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.