Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2024 16:35 (Üye) Soru : Merhaba, mükellefimiz müteahhitlik yapı belgesi alabilmesi için ticaret odasına kayıt olması gerekiyor. Ticaret odasına kayıt olması için bilanço usulüne tabi olması gerekmektedir. Mükellef mimardır ve defter beyana sistemine kayıtlı serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek erbabı olarak bilanço usulüne geçiş yapabilirmiyiz ?

Cevap : Mimarlık faaliyeti serbest meslek faaliyetidir. DBS den Serbest meslek Kazanç defteri tutulacak. İnşaat faaliyeti için VD de ikinci bir iş olarak mükellefiyet açılacak ve Bilanço esasına göre defter tutulacak. Ticaret odasına kayıt yapılacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.