Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2024 13:04 (Üye) Soru : Merhaba. Şirketimiz 18/10/2023 tarihi itibariyle Tasfiyeye Girdi. Bu durumda 01/01/2023 - 18/10/2023 tarihleri arası için Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 19/10/2023 - 31/12/2023 tarihleri arası için Tasfiye Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Tasfiye işlemi 18/02/2024 tarihinde sonlandığı için Tasfiye Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi ise 18/03/2024 tarihine kadar verilecek. Bu beyannamelerden başka Nisan ayında verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmiyor. Doğru mudur? Teşekkürler.

Cevap : Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2023 -18/10/2023 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-29/ Şubat /2024 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez.Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. 19/10/2023 - 31/12/2023 tarihleri arası için Kurumlar Vergisi Beyannamesi Normal beyan döneminde (01-30-Nisan/2024 de ) verilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.