Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2024 13:43 (Üye) Soru : Smmm ünvanını almış olmakla birlikte şu an muhasebe ofisinde sigortalı olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim. "Ticari Faaliyette Bulunamama Madde 43 - Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunamazlar." ilgili kanun çalışma şartlarım göz önüne alındığında mesleki faaliyet dışında bir işyeri açmama engel midir?

Cevap : Bağımsız çalışılmadığı sürece engel yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.