Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2024 08:55 (Üye) Soru : Bir şirkette mali müşavirlik belgesine sahip, oda kaydı bulunan kişi tek pay sahibi ortak olup, imza yetkilisi olmadığı halde şirketin beyannamesini gönderebilir mi.

Cevap : Bahsettiğiniz meslek mensubu; Şirketin bordrosunda kayıtlı olması ve ücret alması halinde VUK 340 sayılı Gn.Tb ne göre Vergi Dairesinden Şirket adına alınacak şifre ile beyanname ve bildirimler gönderebilir. Şirket ortağı olarak şifre alınamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.