Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2024 08:54 (Üye) Soru : 49 nolu katma değer vergisi kanunda değişikliğe gidilmiş olup uluslararası taşımacılık kapsamında taşımacılık faaliyetini yürütenlerin yetki belgesine sahip olması ve araçlarının bu yetki belgesine kaydedilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsamında mükellef A nın mükellef B firmasının yetki belgesinde kiralık araç olarak kayıtlı olması halinde mükellef A nın uluslararası taşımaclık istisnasından yararlanması mümkünmüdür ?

Cevap : İstisnadan yararlanılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.