Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2024 09:36 (Üye) Soru : işletme defteri olarak tekstil fason dikim atölyesi olarak devam eden mükellefim 01.02.2024 tarihi itibariyle mütahhitlik işi ile de iştiğal edeceğinden bilanço defterine tabi olma zorunluluğu doğmuştur ilgili vergi dairesi sicili dilekçe ile ek işe başlama ve bilançoya tabi olmak için dilekçe istediler dileçe tarihi ile defter tastikleri aynı gün olacak şekilde 01.02.2024 Tarihi itibariye bilanço esasına göre defter tutabilirmiyiz vergi dairesi olur dedi ama emin olamadık araştırdık bir kanun yada sirkü bulamadık isteğe bağlı bir üst sınıfa geçebilirsiniz dediler

Cevap : VD uygulaması doğrudur. Konu ile ilgili VUK 221. maddesi aşağıdadır. Tasdik Zamanı Madde 221 Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar: 1. 2. 3. Yeniden işe başlıyanlar, sınıf değiştirenler ve YENİ BİR MÜKELLEFİYETE GİRENLER, İŞE BAŞLAMA, SINIF DEĞİŞTİRME VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRME TARİHİNDEN ÖNCE; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.