Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2024 16:39 (Üye) Soru : Merhaba, Anonim şirkete dışardan biri yönetim kurulu üyesi olabilir mi? olursa bu kişiyi sgk lı ve kısmi çalışma süreli gösterebilir miyiz? veya huzur hakkı ödeyebilir miyim? huzur hakkı alt sınırı var mıdır? istediğimiz tutarda anlaşabilir miyiz?

Cevap : Anonim şirketlerde yönetim kurulu, şirketin yönetim ve temsil organı olarak nitelendirilir ve zorunlu organlardandır. Yönetim kurulunun işlemleri süreklilik arz eder ve şirketin devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir.Anonim şirketlerde yönetim kurulunun bir veya daha fazla kişiden oluşması mümkündür. Bazı durumlarla ilgili olarak yönetim kurulu üye sayısına ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyesi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Gerçek kişi olması halinde bu kişinin tam ehliyetli olması şarttır. Anonim şirketlerde yönetim kurulunun üyelerinin seçimi şirketin kurulması sırasında hazırlanan esas sözleşme ile veya şirketin kurulmasının ardından genel kurul kararı ile seçilebilir. Üye seçimin tamamlanmasının ardından herhangi bir nedenle bir üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulunun geçici olarak bir üye seçme yetkisi vardır. Üyelerden birinin şirketin faaliyetlerine devam ettiği sırada iflas hali söz konusu olursa, taşıması gereken nitelikleri kaybederse veya ölüm gibi durumlarda üyelik kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ise haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından gerçekleştirilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin en çok üç yıl için seçilmeleri mümkündür. Üç yıllık görev süresini dolduran üyelerin yeniden seçilmeleri yasaklanmamıştır. Ancak bu durum esas sözleşmeye hüküm konularak engellenebilir. Görev süreleri biten ve yeniden seçilmeyen üyelerin görevleri kendiliğinden son bulur. Huzur hakkı alırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.