Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2024 15:12 (Üye) Soru : Merhaba, bazı müşterilerimin boş verdiğim GEKAP beyannamelerini 31.01.2024 tarihine kadar vermeyi atlamışım. Beyana tabi herhangi bir bildirimleri yok. Bugün itibariyle boş bildirimleri versem cezai işleme tabi midir? Yaptığım araştırmalarda 2 ayrı konuya denk geldim. 1)VUK hükümlerine tabii olmayan GEKAP beyannamesinin KDV beyannamesi gibi veya BS/BA beyannamesi gibi “Beyanname Vermeme Cezası” yoktur. 2) 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. ancak ilgili Z maddesinde ise "geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’ si kadar idari para cezası olarak verilir." diyor. dolayısıyla tahakkuk sıfır ise, ceza da düzenlenemez, vergi dairesi de ziyana uğratılan bir tahakkuk olmadığı için çevre bakanlığına bildirmez gibi düşünmekteyiz. Sizlerin bu konudaki yönlendirmeleri ve görüşleri çok değerleri. Nasıl ilerlememiz gerekiyor. Desteğinizi rica ederim. Saygılarımla.

Cevap : Doğru olan 2. Şık. 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. ancak ilgili Z maddesinde ise "geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’ si kadar idari para cezası olarak verilir."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.