Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2024 10:13 (Üye) Soru : Fiili çalışma olmadığı iddasıyla SGK 2008 yılı giriş çıkışlı bir sigortalı yüzünden işverene dava açabilirmi ? Yoksa zamanaşımınamı uğrar?

Cevap : Bu davalarda hak düşürücü süre işten çıkış tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan birisi mevcutsa hak düşürücü süre uygulanmamaktadır. Hizmet tespit davası zamanaşımı istisnaları şunlardır; 7.02.2024 10:11 Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı Süresi - SGK Bilgisi https://sgkbilgisi.com/hizmet-tespit-davasi-zamanasimi-suresi/ 3/11 İşçinin işyerinde çalıştığının Kamu Kurumlarının denetimi, SGK denetmenleri ya da Müfettişleri tarafından tespiti, İşveren ücret ödeme bordrosu ile işçiye imza karşılığında maaşını ödemiş ancak bu dönemler için sigorta yapmadıysa, işçinin elinde buna dair kanıtlayıcı belge varsa, İşe giriş bildirgesi verilmiş ancak beyanname ve ya dört aylık bordro döneminde bordro verilmediyse, İşçinin elinde benzer nitelikte kanıtlayıcı belgeler varsa 5 yıllık hak düşürücü süre uygulanmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.