Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2024 10:19 (Üye) Soru : Elektrikli Binek Oto için satın alınan araç jarz istasyonu için amortisman ayırırken Binek Oto gider kısıtlaması uygulanacak mıdır ?

Cevap : Ayrılacak amortisman için gider kısıtlaması uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.