Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2024 12:03 (Üye) Soru : Merhaba , ithalatta kdv indirim hakkı kaldırılması hangi ithalatlar için geçerli hepsi için mi? bilgi alabilir miiyiz?

Cevap : 24 Kasım 2023 Tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; • İthalatta GÖZETİM uygulaması kapsamında indirimi yasaklanan KDV: Kararın 1'nci fıkrasına göre, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacak. Buna göre, - GÖZETİM farkına isabet eden KDV, - Gözetim uygulaması/farkı nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülükler gibi her türlü vergilere isabet eden KDV indirilemeyecek. • İthalatta koruma uygulamaları kapsamında indirimi yasaklanan KDV: Kararın 2'nci fıkrasına göre, - İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler dolayısıyla ödenen KDV, - İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan KDV matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirilemeyecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.