Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2024 09:19 (Üye) Soru : Malum olduğu üzere Ocak 2024 döneminden başlamak üzere KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. "Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır" denilmektedir. Ocak ayına ait KDV2 beyannamesini Şubat ayının 21. güne kadar verdik diyelim ve ödemesini de 23. gününe kadar ödedik diyelim. Bu durumda sorumlu sıfatıyla KDV2 de ödenen bu KDV yi Şubat ayına ait KDV1 demi yoksa Ocak ayına ait KDV1 demi indirim konusu yacacağız. Ödediği vergilendirme dönemi dediği için şubat ayında ödeniyor ya o bakımdan soruyorum. Ancak dönemi Ocak ayıdır. Ocak ayı KDV1 de inidirm konusu yacacaksak o zaman KDV1 beyannamesini 23 Şubattan önce veremiyeceğiz demektir. Çünkü önce KDV2 nin ödenmesini beklemek lazım. Bu durum Muhasebecinin işini zora sokmaktadır. Eğer Şubat ta KDV1 de indirim yacaksak o zamanda Ocak ayında fazla KDV öder duruma düşüyoruz. Net anlaşır değil. Bir açıklık getirmenizi rica ederim.

Cevap : İndirim Şubat ayı 1 nolu KDV beyannamesinden indirilecek. İlgili açıklama aşağıdaki linkde bulunan Duyurumuzda dır. Mevzuatlarda yapılan değişiklikler günlük olarak web sayfamızda yayımlanmaktadır. takip etmenizi öneririz. " 7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve2 NO.LU KDV BEYANNAMESİYLE BEYAN EDİLEN KDV ÖDENDİĞİ VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN 1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILACAKTIR. " https://ismmmo.org.tr/dosya/4632/Mevzuat-Dosya/02022024-gib-duyurusu.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.