Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2024 11:37 (Üye) Soru : Sayın yetkili, tevsik zorunluluğuna göre sınır 7.000 TL, asgari ücret 17.002,12 TL. 5 işçiden az çalışan işletmelerde maaşların nakit verilebilmesi mümkün müdür? Teşekkürler.

Cevap : İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.