Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2024 17:20 (Üye) Soru : diplomatik istisna kartı ile KDV ve konaklama vergisi istisnası hk. değerli üstadlarım, otelicilik faliyeti yürüten mükellefim otelinde JAPONYA uluslararası işbirliği ajansı için T.C Dışışleri bakanlığın'dan düzenlenmiş Diplomatik istisna kartı ibraz edilerek bir konaklama gerçekleşti Dİplomatik İstisna Kartı sahibi xxx xxx isimli Konaklayan yyy yyy isimli, Yani Diplomatik istisna kartı ibraz ederek Japonya uluslararası işbirliği ajansı nın misafiri yyy yyy konaklıyor. xxx xxx isimli Dİplomatik istisna kartı ibraz ediliyor. bu hizmet teslimi bu şekli ile Diplomatik İStisna KDV ve Konaklama vergisinden İstisna olurmu ? Diplomatik istisna kartı sahibi ,kartta yazılı mallar ve hizmeti Japonya uluslararası işbirliği ajansı adına alması yeterli mi ? Aynı Kart sahibin , bir temizlik malzeme alması ile ajansları adına konaklattıkları bir misafirin konaklamasını İstisna kartı ile alması arasında fark var mı ? Faturası KDV den istisna düzenlenebilir mi ? saygılarımızla

Cevap : Aşağıdaki madde metnindeki şartlar var ise KDV istisnası uygulanır. bahsettiğiniz kartlar konusunda bilgimiz yok. Konaklama vergisinde Diplomatik istisna olmaz. KDV Madde 15 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 2. Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.