Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2024 11:45 (Üye) Soru : sgk kurumuna normal inşaat için ilişisizlik belgesi başvurusu yaptık. fark işçilik tutarı çıktı. çıkan bu fark işçilik için kanuna göre teminat mektumu verip veremeyeğimizi kuruma sorduğumuzda teminat mektubunu kabul edilmedi. teminat mektubu kabul edilmemesi nedendir. her durumda teminat mektubu verilemez mi ?

Cevap : İhale konusu işle ilgili olarak ilgili SGK İl Müdürlüğü/Merkezince yapılacak araştırma işlemi sonucunda, SGK’ ye yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun veya SGK tarafından belirlenecek yöntemlere göre ilgili SGK İl Müdürlüğü/Merkezince, ihale konusu işin işverene ait devamlı işyeri sigortalıları ile yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu fark işçilik çıkabilir İşveren tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel fınans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde, ilgili SGK İl Müdürlüğü/Merkezince ilişiksizlik belgesi verilir. Ancak bu ihaleli işlerde ve işin başlangıcında yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.