Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.02.2024 12:08 (Üye) Soru : Merhaba, benim sorum : 31.12.2023 tarihli bilançoda, 245 hesaptaki yabancı para cinsinden iştirak ve bağlı kıymetlerin enflasyon düzeltmesi 555 no.lu V.U.K. Genel tebliğinin 5/ç maddesine göre döviz kuru ile değerlendirildiğinde, meydana gelen kur farkı, 2023 yılı kurumlar vergi beyannamesinde vergiye tabi olacak mı ? Teşekkür ederim.

Cevap : Kur farkının vergilendirilmeyeceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.