Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.02.2024 15:06 (Üye) Soru : Merhaba, Firmamız distribütor olduğu için belediyeye elektrikli,%20 KDV ve %10 ÖTV li sıfır araç satışı yaptı. Belediye bu satış karşılığında firmadan 6.500 TL Damga Vergisi kesintisi yaparak eksik ödeme yaptı, Kamu kurumu oldukları için bu kesintiyi yaptıkları bilgisini verdiler. Sözleşmemiz yok. Kamu Kurumları araç alımı gibi bu tarz ticari alımlarda Damga Vergisi kesintisi yapabilir mi? Kanunda tam karşılığını bulamadım, desteklerinizi rica ediyorum. Saygılarımla

Cevap : Herhangi bir ihale kararı veya sözleşme yapılmamış alımlarda kamu kurumları ödeme esnasında Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a hükmüne istinaden ödeme emri belgesi veya fatura üzerinden Damga Vergisi kesintisi yapmaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.